What’s New in Luxembourg
What’s New in Luxembourg - episode 10

What’s New in Luxembourg - episode 10

March 11, 2021

Обзор на постановените от Съда на ЕС решения през февруари-март 2021г.

What’s New in Luxembourg - episode 9

What’s New in Luxembourg - episode 9

February 18, 2021

Обзор на постановените от Съда на ЕС и от ЕСПЧ решения през за периода януари - февруари 2021г.

What’s New in Luxembourg - episode8

What’s New in Luxembourg - episode8

November 14, 2020

Обзор на постановените от Съда на ЕС и от ЕСПЧ решения през месец октомври 2020г.

What’s New in Luxembourg - episode 7

What’s New in Luxembourg - episode 7

October 11, 2020

Обзор на постановените от Съда на ЕС решения през месец септември 2020г.

What’s New in Luxembourg - episode 6

What’s New in Luxembourg - episode 6

August 10, 2020

Обзор на постановените от Съда на ЕС решения през месец юли 2020г.

What’s New in Luxembourg - episode 5

What’s New in Luxembourg - episode 5

July 12, 2020

По-важните решения на Съда на ЕС за първото шестмесечие на 2020 г.

What’s New in Luxembourg - episode 4

What’s New in Luxembourg - episode 4

June 27, 2020

Преглед на решенията на Съда на ЕС за периода април - юни 2020г. по дела, касаещи България.

What’s New in Luxembourg - episode 3

What’s New in Luxembourg - episode 3

June 21, 2020

Преглед на най-важните решения на Съда на ЕС за 2019 година - трета част

What’s New in Luxembourg - episode 2

What’s New in Luxembourg - episode 2

June 13, 2020

Преглед на най-важните решения на Съда на ЕС за 2019 година - втора част

What’s New in Luxembourg - Trailer

What’s New in Luxembourg - Trailer

June 7, 2020

Trailer of my series

Podbean App

Play this podcast on Podbean App